logo

bufix

Brzeskie Biuro Ubezpieczeń

informacje

Szkoda i jej likwidacja

kolizja

Pojazd należy usunąć na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu. Jeżeli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy a jesteś na terenie Polski możesz skorzystać z usługi assistance.

Wypadek z ofiarami w ludziach

W żadnym razie nie ruszaj pojazdu, postaraj się zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia oraz zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.

Kradzież pojazdu

Niezwłocznie zgłoś ten fakt Policji i ubezpieczycielowi.

Zawsze

Miej przy sobie dokumenty pojazdu, prawo jazdy, polisę ubezpieczeniową oraz druk „Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym”. Jeśli takiego nie posiadamy, sporządzamy na miejscu zdarzenia mapkę sytuacyjną wraz z opisem zdarzenia oraz spisujemy oświadczenie, w którym to powinny znajdować się następujące informacje, dane personalne kierującego pojazdem, nr i kategoria prawa jazdy, dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny, data następnego badania technicznego), a także wskazujemy ubezpieczyciela w zakresie OC wraz z numerem polisy oraz okresem jej obowiązywania.

Pamiętaj

Musisz niezwłocznie powiadomić Policję o każdym wypadku z ofiarami w ludziach oraz wówczas, gdy sprawcą kolizji jest obcokrajowiec.

Procedura likwidacji szkody

Po zgłoszeniu  ubezpieczycielowi szkody, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest w ciągu 7 dni podjąć czynności likwidacyjne.

skontaktuj się z nami

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Katarzyna Klęk
katarzyna.klek@bufix.pl
501 132 070
Paweł Klęk
pawel.klek@bufix.pl
604 537 151
Kinga Dębska
kinga.debska@bufix.pl
515 042 090
Bożena Kargol-Paryło
bozena.kargol-parylo@bufix.pl
533 424 258
Maria Cieślik
​maria.cieslik@bufix.pl
531 900 928
Agnieszka Turlej
agnieszka.turlej@bufix.pl
535 163 283
Natalia Pajor
natalia.pajor@bufix.pl
693 869 192
Karolina Niemiec
karolina.niemiec@bufix.pl
509 838 975 ​

DZIAŁ ROZLICZEŃ

Beata Michalska
beata.michalska@bufix.pl
Paulina Pala
​paulina.pala@bufix.pl